Solidariteit zonder grenzen in plaats van G20!

Druckversion
Oproep voor grote demonstratie tegen de G20-top op zaterdag 8 juli in Hamburg
G20Demo

Er gaat iets helemaal fout met de wereld:

*) Er lijkt geen einde te komen aan de oorlogen en gewapende conflicten als in Syrië, Irak of Oekraïne. Elk jaar wordt er 1.8 biljoen dollar besteed aan bewapening en oorlog. Tegelijkertijd neemt de export van wapens toe.
*) Meer dan 65 miljoen mensen zijn wereldwijd op de vlucht. De grenzen van Europa en Duitsland zijn weer potdicht gemaakt. Duizenden mensen die op zoek zijn naar veiligheid verdrinken in de Middellandse Zee, die een van de meest dodelijke grenzen in de wereld is geworden.
*) In veel landen in de wereld nemen racisme en openbare hatelijkheden toe - onder andere in Duitsland. De waarheid is niet langer een criterium; alles wordt opgeëist en over gelogen zolang het maar dient om angsten en vooroordelen op te stoken. Het heersende beleid is om toe te geven aan dit soort sentimenten en ze zelfs op te stoken. Vluchtelingen worden gedwongen teruggebracht zelfs naar oorlogsgebieden als Afghanistan.
*) Door de mens veroorzaakte klimaatverandering is een onweerlegbare en dreigende werkelijkheid. De gevolgen zijn nu al merkbaar en treffen vooral die mensen en landen die er het minst aan bijgedragen hebben. Desondanks heeft de federale Duitse regering haar klimaatbeleid aangepast naar de wensen van de bruinkoolindustrie. In het Witte Huis zit nu een president die zelfs gelooft dat klimaatverandering een verzinsel is.
*) Sociale verschillen hebben een dramatisch niveau bereikt. Maar 8 mannen hebben meer bezit dan de armste helft van de wereldbevolking bij elkaar. Deze kloof bestaat niet alleen op een mondiale schaal, maar loopt door bijna alle maatschappijen, waaronder die in Duitsland. Miljoenen mensen moeten de eindjes aan elkaar knopen met lage lonen en zonder perspectief op een goed pensioen en moeten vechten om de weinige betaalbare woningen. In plaats van deze problemen op te lossen, worden ze erger gemaakt met vrijhandelsverdragen zoals EPA, CETA, TISA or TTIP.

Op 7 en 8 juli willen degenen die politiek verantwoordelijk zijn voor deze humanitaire en sociale ramp bijeen komen in Hamburg. Op hun jaarlijkse topconferentie praten de leiders van de G20-landen over “het bestrijden van de oorzaken van migratie”, maar geen van de grote landen van oorsprong zitten aan de tafel. Ze praten over “een partnership met Afrika”, maar haast het hele continent ontbreekt. Ze praten over klimaatverandering, maar vertegenwoordigen de belangen van de bedrijven in olie, steenkool en auto’s. Ze praten over vrede, maar zijn zelfs de grootste oorlogsvoerders en wapenfabrikanten.

Te midden van deze illustere gasten willen Merkel en de Duitse regering zichzelf presenteren als een  baken van rede en evenwichtigheid. Tegelijkertijd sluiten zij de grenzen van Fort Europa af, leggen neoliberaal verarmings-beleid op aan Griekenland en andere landen en zijn overal op de wereld betrokken bij illegale regimewijzigingen. De rol van Duitsland in de wereldwijde strijdperk om grondstoffen en markten moet ook worden voortgezet. Daartoe dienen ook de toenemende gevallen dat het leger in het buitenland wordt ingezet. De Duitse regering sluit zelfs overeenkomsten met dictatoren als Erdogan, waardoor zijn oorlog tegen de Koerden wordt ondersteund, teneinde haar eigen belangen in de regio te behartigen en Turkije de doorgang naar Europa van vluchtelingen te laten blokkeren.

De G20-topconferentie zal Hamburg dagenlang lamleggen en de stad misbruiken als achtergrond voor een voorgebakken show, terwijl de mensen die er leven naar de marge gedrukt worden. Maar dit plan zal niet opgaan. De bezoekers van de staat en hun delegaties kunnen zich barricaderen in de tentoonstellingsgebouwen. De straten zullen van de mensen zijn die de conferentie niet hebben uitgenodigd. Onze kritiek geldt niet alleen de individuele personen en vertegenwoordigers, maar is gericht tegen de omstandigheden en structuren die hen naar voren brengen.

Wij zullen duidelijk tot uitdrukking brengen dat we afkeer hebben van deze koude en wrede wereld van mondiaal kapitalisme, zoals die wordt vertegenwoordigd en georganiseerd door de G20. Wij zullen onze solidariteit betuigen met al degenen die wereldwijd verzet bieden tegen het beleid van de G20 met protest, stakingen, of opstanden. Onze kreet om een wereld van vrede, mondiale rechtvaardigheid en grenzeloze solidariteit zal onmiskenbaar zijn.
We roepen iedereen die onze woede en onze hoop deelt op om de straat op te gaan in Hamburg samen met ons voor een luide, kleurrijke en diverse demonstratie op 8 juli 2017.

Voor meer informatie zie:
 http://www.g20-protest.de/startseite/ of http://g20-demo.de

http://g20-demo.de

off